Účelom internetovej stránky je jednoduchá dostupnosť pre odbornú zdravotnícku verejnosť SPC lieku Pradaxa®, Edukačných pomôcok pre predpisujúceho lekára, Pradaxa Pohotovostnej karty pre pacienta, a ďalších odporúčaní a postupov, aby sa zabezpečilo správne a bezpečné používanie lieku Pradaxa®.

Edukačné pomôcky pre predpisujúceho lekára a Pradaxa® Pohotovostná karta pre pacienta sú súčasťou ŠUKLom schváleného Komunikačného plánu pre liek Pradaxa®, ktorý je súčasťou podmienky registrácie lieku Pradaxa® Európskou liekovou agentúrou schválenou dňa 1. augusta 2011.

V prípade potreby hlásenia nežiaduceho účinku, ktorý sa vyskytol počas liečby liekom Pradaxa®,
prosím kontaktujte spoločnosť:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

02 58 101 211
02 58 101 277
info.brt@boehringer-ingelheim.com

Som profesionál Som laik