Každý rok
1,5 milióna
ľudí zomrie
a 1 milión
zostáva ťažko postihnutých
v dôsledku CMP spojenej
s fibriláciou predsiení1-3

V antikoagulačnej liečbe
sa veci menia


VTE Príručka pre predpisujúceho lekára

Príručka pre predpisujúceho lekára
- prevencia CMP pri fibrilácii predsiení
- liečba a sekundárna prevencia HŽT/PE

Monitoring počas liečby Dabigatranom


Manažment krvácania počas liečby Dabigatranom

Algoritmus liečby akútnej CMP a ICH

Pohotovostná karta pacienta

SPC lieku Praxbind®

Referencie:

  1. WHO. The Atlas of Heart Disease and Stroke. Chapter 15. Global burden of stroke. Dostupné na: http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf.
  2. Lin H-J et al. Stroke 1996; 27:1760 -1764. 3. Marini C et al. Stroke 2005; 36:1115 -1119.